Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - GDPR

NEZESTÁRNI s.r.o. - Wellness klub NEZESTÁRNI.CZ se sídlem Karla Tomana 823, 27204 Kladno, IČ: 03679152, která provozuje webové sránky www.nezestarni.cz, www.kolagen-inventia.cz a www.transdermalníkolagen.cz dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

Prohlašuji, že zpracováváme nezbytné osobní údaje, které nám v rámci e-shopu poskytujete zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). Ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost, podle které vám umožňujeme v případě oprávněného nároku uplatňování a plnění všech vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, právo na jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Správce osobních údajů

Dle GDPR jsme správci osobních údajů a z toho titulu určujeme jak, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu budou vaše osobní údaje zpracovávány a zodpovědně vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou – tj. zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Zabezpečení a ochrana vašich osobních dat

NEZESTÁRNI s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat NEZESTÁRNI s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace.

Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě, aby je nemohla Vaším jménem zneužít jiná osoba.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti máte právo na to, abychom Vaše osobní data předali jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení Adresa), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování i odhlášením ze zasílání obchodního sdělení - newsletteru. Tím omezujete svůj účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na výmaz (být zapomenut)

Dalším Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu správce požádáte o výmaz svých osobních údajů, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů - (např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info(zavináč)nezestarni.cz nebo na sídlo naší společnosti:

NEZESTÁRNI.s.r.o.

Karla Tomana 823

27204 Kladno

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

1. Vaše IP Adresa

2. Otevíraná stránka našeho webu

3. Kód odpovědi http

4. Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

Od NEZESTÁRNI s.r.o. budete na základě oprávněného zájmu dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům.

Pokud patříte k našim zákazníkům, kteří si na klubových stránkách o živém kolagenu dříve nakoupili kosmetiku nebo doplňky stravy, nebo jste si vytvořili zaheslovaný účet, který vám vždy po přihlášení umožňuje nákup zboží s klientskou nebo distribuční slevou, zasíláme vám newsletter se slevovými kupony a akčními nabídkami formou obchodní sdělení za účelem přímého marketingu. Děláme tak podle GDPR z oprávněného zájmu a důvodného předpokladu, že vás naše akce zajímají, a to po dobu 6 let od poslední objednávky.

Pokud nepatříte k naším zákazníkům, ale přihlásili jste svoji e-mailovou adresu na některém z našich webů k odběru novinek, zasíláme vám newslettery výhradně na základě vašeho prokazatelného souhlasu získaného při přihlášení k odběru novinek, který jste autorizovali double opt-in, z Vaší e-mailové adresy a to po dobu 6 let od udělení souhlasu. Datum souhlasu s denním časovým odpočtem evidujeme v administraci našeho webu a kdykoliv vám jeho zůstatek můžeme na požádání sdělit.

V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od NEZESTÁRNI s.r.o. nechcete dostávat newslettery, v obou případech máte právo souhlas se zasíláním odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci každého zaslaného obchodního sdělení. Odvolání souhlasu můžete udělat i písemně doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti NEZESTÁRNI s.r.o.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Prohlášení o mlčenlivosti

Ubezpečujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou podle GDPR smluvně povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění nebo předání třetím stranám by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Jejich mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: WEB

 

Registrace na webu

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa - fakturační / dodací (Osobní údaj), Datum narození nebo ročník narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Název firmy, IČ, DIČ, plátce DPH - fyzická osoba (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Přihlašovací údaje (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon / mobil (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

vytvoření účtu na webu, nastavení zákaznické slevy a zaslání obchodního sdělení.

Doba zpracování

6 let od data posledního záznamu

Zpracovatelé

Databáze kontaktů v telefonu, Správa webu

 

Objednávka e-shop

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa - fakturační / dodací (Osobní údaj), Datum narození nebo ročník narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Název firmy, IČ, DIČ, plátce DPH - fyzická osoba (Osobní údaj), Telefon / mobil (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení a doručení objednaného zboží

Doba zpracování

6 let od data posledního záznamu

Zpracovatelé

Expedice, Účetní firma, Správa webu, Ekonomický a účetní program

Příjemci

Smluvní přepravci

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa - fakturační / dodací (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Název firmy, IČ, DIČ, plátce DPH - fyzická osoba (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

daňová evidence

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Finanční správa

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

zaslání obchodního sdělení - novinky, cenové zvýhodnění, slevové kupony související s našimi weby www.nezestarni.cz, www.kolagen-inventia.cz a www.transdermalnikolagen.cz

Doba zpracování

6 let od data posledního záznamu

Zpracovatelé

Správa webu

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

Recenze zákazníků

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Recenze a analýzy

 

Kategorie: Marketing

 

Zasílání novinek z e-shopu

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

zaslání obchodního sdělení - novinky, cenové zvýhodnění, slevové kupony související s našimi weby www.nezestarni.cz, www.kolagen-inventia.cz a www.transdermalnikolagen.cz

Doba zpracování

6 let od data posledního záznamu nebo odvolání souhlasu nebo do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Správa webu

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 1.3.2023


nezestarni - telefon +420 775 373 379 nezestarni - email info@nezestarni.cz

Naším posláním je Zdraví, Krása a Vitalita v každém věku.

CZK | EUR

založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

triple helix formula

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.