Tajemství zrození zázraku jménem ŽIVÝ KOLAGEN

 

Živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14-ti letém výzkumu a doslova přepsal historické dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu kolagenu (= živého kolagenu) technologií Triple Helix Formula.

Metodou Triple Helix Formula se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát nativního přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu anti-age kolagenových přípravků. Přední odborníci ho nazývají BÍLKOVINOU MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ. Toto výjimečné kosmeceutikum, účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí.

To dokládají i vědecky potvrzené účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních: hydrát zkoumaného kolagenu tvoří kostru pro nový kolagen, který je produkovaný fibroblasty, jež se v něm ukládají. Díky tomu vyrovnává jeho úbytek v kůži, čímž se stimuluje syntéza nového kolagenu a pojivových tkání.

Právě o tomto kolagenu prohlásil přední plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., že ho vrátil zpátky do života nejen sportovního Živý kolagen nové generace v podobě hydrátu přináší překvapivé výsledky nejen v oblasti krásy, ale i regenerace“ říká na základě osobní zkušenosti. S odstupem tří let se pan docent svěřil v exkluzivním rozhovoru pro prestižní časopis LUXURY, že je pro něj tento kolagen doslova sci-fi. Proto je těžké uvěřit tomu, že se v poslední době tento unikátní hydrát kolagenu začal marketingově „házet do jednoho pytle“ s hydrolyzovanými kolageny.

„Díky tomu nastal v kolagenech dokonalý zmatek“ říká doc. Měšťák. „Stačí jen zadat do vyhledávače spojení „živý kolagen“ a vedle hydrátu kolagenu vyběhnou různé druhy hydrolyzovaných běžných kolagenů s přívlastkem „živý“ nebo zpracovaný šetrnou hydrolýzou, proto je někdy i pro odborníky složité se v té záplavě protichůdných informací zorientovat. Pro začátek je důležité vědět, že není kolagen jako kolagen a hydrát kolagenu není hydrolyzovaný kolagen. Každý se vyrábí naprosto jinou technologií a z úplně jiných surovin. Ale o tom vám určitě řekne více paní Eva Sojková, zakladatelka NEZESTÁRNI.CZ...“ dodává doc. Měšťák

 
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI "ŽIVÝM" KOLAGENEM V PODOBĚ HYDRÁTU
A BĚŽNĚ ZNÁMÝMI HYDROLYZOVANÝMI KOLAGENY?
 

Obsah:

 


JAK TO TEDY S TĚMI KOLAGENY JE?
HYDRÁT, HYDROLYZÁT?  ŽIVÝ KOLAGEN, NEŽIVÝ KOLAGEN?
POJĎME SI V TOM UDĚLAT JASNO!

Zodpovídá Eva Sojková (*1954) zakladatelka poradenského kolagenového centra Wellness klubu NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních programů téměř 30 let zabývá účinky různých druhů kolagenů. Patří mezi první, kterou výrobci kolagenů kontaktují, když zavádějí nový kolagen na trh a seznamují ji s technologií výroby svých kolagenů. 

Na trhu s kosmetikou a doplňky stravy se roztrhl pytel s kolagenem a někdy je i pro odborníky, lékaře i lékárníky velmi těžké se v té záplavě protichůdných informací orientovat. Největší zmatek nastal, když se vedle hydrolyzovaných kolagenů objevil nový pojemHYDRÁT KOLAGENU = živý kolagen nové generace, zpracovaný hydratací a ne hydrolýzou. 

Jedná o novou technologii výroby kolagenu Triple Helix Formula, která na rozdíl od běžných hydrolyzovaných kolagenů není popsána ani v lékařských učebnicích... zatím. 

Pokusím se velmi jednoduše vysvětlit základní rozdíly mezi hydrolyzovanými kolageny (běžnými) a hydrátem kolagenu (živým kolagenem), protože k tomu stačí pouhý SELSKÝ ROZUM.

Z ČEHO SE VYRÁBÍ HYDROLYZOVANÉ (BĚŽNÉ) KOLAGENY

V poslední době se můžete setkat s tím, že výrobci u svých kolagenových produktů neuvádí, z jakého jatečního druhu se vyrábí.  Přesto je v některých státech tato povinnost daná zákonem a bezpodmínečně ji vyžadují i státy, které mají z náboženských důvodů přísně zakázáno hovězí, vepřové, koňské, drůbeží, králičí, zaječí a oslí maso. ( Hinduismus, Buddhismus, Judaismus ).

Hydrolyzované (běžné) kolageny určené pro lidskou výživu se dělí do dvou základních skupin podle surovin, ze kterých se získávají:

  1. hydrolyzovaný kolagen – dobytčí – hovězí, vepřový, koňský a drůbeží

Všechny kolageny se vyrábí z poměrně levných výkupních surovin – z jatečných a drůbežích odpadních přebytků a nepotřebných odřezků, které vznikají při zpracování masa pro lidskou výživu - např. kosti, kůže, šlachy, chrupavky, pojivové tkáně, nožičky, paznehty, kopyta, oční bulvy, kostry, pařáty, zobáky, vnitřnosti apod.

Každá z těchto surovin obsahuje rozdílný typ kolagenu, např. I, II, III, IIII apod. Jiný je v kůžích, jiný v kostech, jiný v chrupavkách. Protože se tyto suroviny nedají před zamražením nebo zpracováním na „kolagenovou kaši“ roztřídit, neobsahují většinou hydrolyzované kolageny jeden druh kolagenu, ale jak známe z reklam, hned dva nebo tři druhy kolagenu.

  1. hydrolyzovaný rybí a mořský kolagen

Vznikl ze strachu z virových infekcí a onemocnění, jako je nemoc šílených krav, slintavka, kulhavka, ptačí chřipka apod. Strach přispěl k hledání jiných zdrojů k výrobě kolagenu ve sladkovodních a mořských vodách.

A tak vznikl rybí kolagen, který se extrahuje ze sladkovodních ryb a mořský kolagen z mořských ryb. K výrobě se používají odřezky vznikající při zpracování rybího masa pro lidskou výživu, protože se velká část těl ryb nehodí k dalšímu zpracování masa v potravinářském průmyslu. Uvádí se, že to je 50 až 70 % surového materiálu - např.  kůže s tukem, šupiny, ploutve, žábry, kosterní páteř, kosti, oční bulvy, hlavy, vnitřnost ap. Stejně jako dobytčí a drůbeží kolagen, obsahují i rybí odřezky netříděnou směsici různých typů kolagenů, proto finální výrobek obsahuje dva, tři, někdy až čtyři druhy kolagenu.

Z JAKÝCH ZDROJŮ POCHÁZÍ RYBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ K VÝROBĚ  HYDROLYZOVANÝCH KOLAGENŮ

V převážné většině výrobci uvádí, že rybí kolagen je extrahovaný z odřezků sladkovodních ryb lovených ve volně tekoucí čerstvé vodě evropského původu. Obdobné to je i u mořských hydrolyzovaných kolagenů, kde použitá surovina pochází z přímořských farem na zpracování ryb, které jsou loveny na čistém otevřeném moři. ALE!

TOXICKÉ LÁTKY V TĚLECH RYB? 
Výňatek z rozhovoru pro týdeník Květy RNDr. JIŘÍHO PATOČKA DrSc. pod názvem:

DOBA JEDOVÁ – ŽIJEME MEZI JEDY!
NENÁPADNÍ ZABIJÁCI: Z OVZDUŠÍ, POTRAVIN A KOSMETIKY SE NÁM DO TĚLA DOSTÁVÁ SPOUSTA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

V poslední době je stále více diskutovaná otázka toxických látek v tělech mořských ryb. Veřejně o tom mluví i významný toxikolog, profesor RNDr. Jiří Patočka DrSc. - autor knih DOBA JEDOVÁ 1 a 2

Pan profesor se narodil v roce 1939 a posledních 20 let patří k vědcům, které nemají průmyslové koncerny moc rády, výrobce kolagenů nevyjímaje.  Nejrůznější jedy a toxické látky studuje od mládí a jak říká: "Nechce strašit bez důkazů, ale ..." Kromě jiných veřejně mluví o tom, že „ ...mořské ryby obsahují nejrůznější nepořádek z oceánů. Je v nich rtuť a v jejich žaludcích končí obrovské množství plastů, které zamořují světové oceány. Plasty se rozmělní a ryby je jedí. O tom, co se z nich dostane do těla moc nevíme.

Tím bych nerada vzbudila dojem, že rybí a mořské hydrolyzované kolageny nejsou bezpečné, protože právě proces HYDROLÝZY zaručuje bezpečnost všech vstupních surovin použitých k výrobě kolagenu.

 V poslední době se na internetu vyskytují informace o tom, že určitý druh hydrolyzovaných kolagenů je „živý“ protože je zpracováván šetrnou hydrolýzou.

 

SEZNAMTE S TECHNOLOGIÍ VÝROBY HYDROLYZOVANÝCH (BĚŽNÝCH) KOLAGENŮ

Důležité je vědět, že suroviny potřebné k továrenské výrobě hydrolyzovaného dobytčího nebo rybího kolagenu se extrahují z čerstvých nebo zmražených odřezků vznikajících při zpracování masa pro lidskou výživu. Ty se rozmělní ve speciálních „mlýnských“ drtičích, kde se i dobytčí kosti přemění na homogenní pastu. Tato surovina obsahuje velké množství tuku a dalších nekolagenních masových, kostních a jiných nežádoucích složek, včetně toxinů přirozeně se vyskytujících v jejich prostředí. Ty se dokáží bezpečně odstranit "usmrtit" titrací za použití velmi účinných látek, které zabrání rozvoji koloniálních bakterií. Kolagenová pasta se opakovaným drcením a přemíláním zbavuje velkého množství přebytečného tuku a zpracovává na jemnou masokostní, kolagenovou kaši, která se podrobuje hydrolýze (štěpení). Kromě enzymů se na “umrtvení” nežádoucích látek používá kyselina citronová. Použité enzymy jsou kompletně inaktivované při procesu hydrolýzy zahřátím na 90 °C a následným procesem sterilizace při teplotě 138-140 °C po dobu 4-8 vteřin. Tzn., že všechny přítomné nežádoucí složky jsou usmrceny – inaktivovány, jak teplem, tak i chemicky.

Tímto procesem šetrné hydrolýzy vzniká pro lidský organismus naprosto bezpečná surovina, kterou následně zpracovávají další výrobci při výrobě nejčistších hydrolyzovaných kolagenů, někteří ji následně zpracovávají procesem lyofilizace.

Výsledkem je hydrolyzovaný kolagen - vždy s neuspořádanými a „rozlámanými“ částicemi kolagenních bílkovin. Laicky z toho vyplývá, že přemílání vstupní suroviny, technologie hydrolýzy ani použité zásadité suroviny neumožňují, aby takto zpracovaný kolagen zůstal "živý" a přes všechny tyto úpravy si dokázal zachovat velmi citlivou a neporušenou strukturu trojité šroubovice, která je typická pouze pro bílkoviny živých organismů.

Aby kolagen zůstal živý, rozhodli se vědci upustit od dalšího zdokonalování technologie výroby běžných hydrolyzovaných kolagenů, které se vyrábí v nejrůznějších obměnách více než 100 let a posunout tak laťku v segmentu zpracování kolagenů mnohem výš, do dimenzí, o kterých se do té doby nikomu ani nesnilo. 

Vydali se novou doposud neprobádanou cestou a tím položili základ pro nový kolagen snů – živý kolagen nové generace – v podobě hydrátu přírodního kolagenu třetího řádu zpracovaný technologií Triple Helix Formula, která se v současné době jeví jako jeden z největších objevů světové biochemie.

 

PROČ A JAK VZNIKL HYDRÁT KOLAGENU – ŽIVÝ KOLAGEN

Na začátku byl strach. Strach ze stále se zhoršující kvality vod, zamoření oceánů. Velkou roli sehrál i výzkum kritické hranice rozpadu tělesného kolagenu u lidí, kdy při horečkách nad 42 °C nastává smrt vlivem rozpadu kolagenu – tedy k zpřetrhání vazeb trojité šroubovice kolagenu. Stejná „smrt“ nastává i při hydrolýze a z běžných kolagenů na trhu se při jejich nešetrném zpracování stává „peptidová mrtvola.“  

JE TO  NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH LIDSKÉ VYTRVALOSTI A TRPĚLIVÉHO VÝVOJE VĚDCŮ, KTERÝ TRVAL VÍCE NEŽ 14 LET...

Zadání k výrobě hydrátu "živého" kolagenu bylo jednoduché - žádné netříděné odřezky z mrtvých těl z jatek nebo rybích farem. Žádné levné kompromisy při výběru nejkvalitnější suroviny.

 

PŮVOD RYB PRO VÝROBU HYDRÁTU - ŽIVÉHO KOLAGENU

Protože byla stále častěji diskutována otázka výskytu těžkých kovů v tělech mořských ryb, rozhodli se vědci hledat vhodný zdroj pro výrobu kolagenu ve volně tekoucích sladkovodních vodách.

Po dlouhých testech se vývojáři rozhodli pro tolstolobika bílého, který se vyznačoval vysokou kvalitou a hustotou kolagenu v kůžích. Bohužel praxe ukázala, že ani kůže tolstolobika, pocházející z různých lovišť EU, nesplňuje nejpřísnější laboratorní kritéria potřebná k extrahování čistého přírodního kolagenu do vodného roztoku hydrátu.

V žádné z fázi nákladného výzkumu se nedařilo zachytit velmi citlivou živou strukturu trojité šroubovice a uložit ji do skleněné lahvičky. Struktura se vždy rozpadla, kolagen zvodovatěl a stala se z něj „peptidová mrtvola“. To vědci Inventia nechtěli dopustit. Unikátní autorskou technologii výroby hydrátu kolagenu měli, „jen“ jim chybělo to nejdůležitější – kvalitní, čisté kůže bez toxických látek.

Proto k získání ekologicky čistých kůží vynaložili nemalé prostředky. Nejprve investovali do ekologicky čistých regionů s čistým ovzduším a čistou vodou. V nich vybudovali rozsáhlou síť eko rybníků pro chov tolstolobiků. V současné době patří tyto ekologické rybníky mezi nejlepší chovatelská centra v EU a pravidelně jsou kontrolována podle nejpřísnějších norem EU.


Zdálo se, že kvalitní surovina k extrakci hydratovaného kolagenu je na světě. Ale objevil se i další kostlivec ve skříni. I v kůžích, které se ručně očišťovaly skleněnými nástroji a ručně se z nich odstranila i tuková vrstva, ve které bývá nejvíce toxinů – byly opět v laboratořích zachyceny stopové toxiny naprosto neškodné pro lidský organismus, přesto tak zásadní, že ve skleněných baňkách vždy zahubily živou strukturu trojité šroubovice a z kolagenu se opět stala „peptidová mrtvola“ – další "neživý kolagen"...

Nastala patová situace, obrovské investice společnosti INVENTIA se propadaly do nenávratna a vědci to už chtěli vzdát. Po vyloučení všech možných a nemožných příčin stopových toxinů v kůžích zůstala pouze příčina jediná. Nevhodná strava ryb, kde převažovaly v krmných směsích živočišné bílkoviny s vysokým obsahem tuku. A protože je známo, že v tukové tkáni ryb se hromadí nejvíce toxinů, bylo nutné pro tolstolobiky chované v eko rybnících vyvinout vlastní, vysoce kvalitní, nízkotučnou a výhradně vegetariánskou stravu bez přídavků dobytčích, drůbežích i rybích bílkovin. Aby se nic nepodcenilo, ve všech chovech se smluvně zajistilo podávání této vysoce kvalitní stravy. Pravidelnými kontrolami byla pověřena i nezávislá laboratoř, protože sebemenší pochybení ze strany chovatele a záměny za levnější bílkovinné krmné směsi, by znovu ohrozilo strukturu trojité šroubovice při výrobě čistého hydrátu živého kolagenu.

To se ukázalo jako TREFA DO ČERNÉHO. Tato nízkotučná a vegetariánská strava umožnila získat ekologicky čisté kůže a co je nejdůležitější, stala se i zárukou absence těžkých kovů. Navíc zajistila velmi bohatou proteinovou a tenkou tukovou vrstvu kůží, (s aktivními fibroblasty = buňkami produkujícími kolagen) která je pro výrobu nejkvalitnějšího hydrátu kolagenu nezbytná. Přesto ještě před zpracováním kůží procesem hydratace prochází kůže 3x nezávislými testy v externí mikrobiologické laboratoři, aby v žádné fázi  nedošlo k ohrožení velmi citlivé struktury šroubovice.

Teď už víte, jak je náročné získat kvalitní surovinu potřebnou k výrobě živého kolagenu a proč se nedají k jeho výrobě koupit nejlevnější jateční nebo rybí odřezky!

Ale to je pouze začátek. Možná trochu přeháním, když říkám, že při výrobě hydrátu kolagenu mají jednotlivé kůže cenu zlata, stejně jako ničím nenahraditelná ruční práce, ale posuďte sami a poodhalte se mnou roušku tajemství výroby hydrátu kolagenu.

 

POCTIVÁ VÝROBA HYDRÁTU KOLAGENU - ŽIVÉHO KOLAGENU

Pokud očekáváte, že se prověřené kůže ryb i s ploutvemi a šupinami zpracovávají v mlýnských drtičích továrenských způsobem na jednolitou masokostní kolagenovou kaši, velmi se mýlíte. Při laboratorní technologii ruční výroby hydrátu kolagenu bylo potřeba nahradit drtiče ničím nenahraditelnou ruční prací, protože každá kůže z tolstolobika vyžaduje velmi šetrné zpracování. Proto říkám, že má cenu zlata. Každá z prověřených kůží je ručně očištěna skleněnými nástroji a zbavena naprosto všech šupin, ploutví, zbytků masa a dalších nečistot. Poté jsou kůže nařezány na proužky, které se třídí podle pigmentace – světlá, tmavší, nejtmavší.

Následuje další namáhavá a ničím nenahraditelná ruční práce – z jednotlivých proužků kůže se opatrně odstraní tuková (lipidová) vrstva a pod kůží se obnaží aktivní fibroblasty = buňky rodící kolagen. Prověřené kůže se podle pigmentace vkládají do skleněných baněk s organickou sloučeninou přírodní kyseliny mléčné – látce tělu vlastní a v těchto vysoce sterilních a přísně kontrolovaných podmínkách certifikace GMP následuje přirozený a ničím neurychlitelný proces hydratace – technologie výroby – Triple Helix Formula – a tím i „zrod živého“ 100 % přírodního, čistého kolagenového gelu s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem.

Díky této vytrvalosti  vědců a obrovským investicím spatřil po 14-ti letém výzkumu světlo světa první čistý, přírodní, nativní, biologicky aktivní hydrát hypoalergenního kolagenu, který si i po uložení do skleněné lahvičky s dávkovačem zachovával živou strukturu velmi citlivé trojité šroubovice. Ještě dalších 10 let zdokonalovali vědci INVENTIA  technologie výroby hydrátu - Triple Helix Formula, která procházela náročným vývojem a výzkumem při zvyšování hranice teplotní stability a extrakce bez použití konzervantů. V současné době se podařilo vědcům dosáhnout teplotní stability živého kolagenu v teplotním rozmezí od 5-28°C.

Následně se tento kolagenový klenot filtruje a stáčí podle pigmentace do skleněných lahviček. Světlý – omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia FACE na OBLIČEJ se filtruje 3x , tmavší  BODY na TĚLO 2x  a nejtmavší HAIR & NAILS - na VLASY A NEHTY se filtruje 1x.

100 % přírodní, biologicky aktivní a hypoalergenní kolagen je tak čistý, jak nejčistší kolagen může být. Tělo ho přijímá jako láku sobě vlastní a nastartuje omlazující a regenerační procesy.

DERMATOLOGICKÝ VÝZKUM ŽIVÉHO KOLAGENU

V dermatologickém výzkumu nezávislé laboratoře ITA-TEST byla sledována skupina 30 osob ve věku 16–81 let, z toho 16 zdravých a 14 pacientů kliniky s alergickými i nealergickými kožními chorobami (lupénka, bércový vřed, morphea, tvoření lysin, rakovina kůže, růžovka, kožní alergická onemocnění a alergická zánětlivá onemocnění cév).

U všech byla použita metoda kožních testů Jadassohn-Blocha v Rudzkého modifikaci. Na kůži mezi lopatky se přikládaly proužky filtračního pijáku Whatman s hydrátem kolagenu. Pro vytvoření okluze se přikryly folií a připevnily náplastí na 48 hodin. Výsledky byly zdokumentovány 15 minut po sejmutí, dále po 24 a 48 hodinách. U nikoho nevznikla žádná reakce v místě aplikace, ani v odlehlejších místech.

To dokazuje, že 3 druhy Přírodního kolagenu Inventia® Face, Body a Hair&Nails nevyvolávají alergické, ani toxicko-dráždivé reakce. Splňují nejpřísnější kritéria pro hypoalergenní kosmetiku a jsou vhodné i pro jedince s velmi citlivou pokožkou.

Mimořádnou kvalitu a účinky dokládá i prestižní ocenění USA ÎLE Maison VIII SENSES AWARD 2019 ,které doporučuje živý kolagen nové generace zpracovaný technologií Triple Helix Formula do podoby nativního hydrátu i pro nejnáročnější VIP klientelu. To je také důvod, proč se v poslední době objevilo na nových obalech vedle certiikátů ISO a GMP i  malé kulaté logo.

ŽIVÝ KOLAGEN BEZ PARABENŮ, ALERGENŮ

Hydrát Přírodního kolagenu Inventia®  bez parabenů a jiných konzervantů splňuje nejpřísnější kritéria hypoalergenní kosmetiky!

Je vhodný i pro velmi citlivou a podrážděnou pokožku. Neobsahuje alergeny ani mikrobiologické nečistoty. Byl testován na přítomnost více než 30 alergenů nejčastěji se vyskytujících v kosmetických přípravcích. Všechny testy byly negativní, i v případě 14-ti nejčastěji používaných konzervačních látek vyskytujících se v nepatrné míře i u některých druhů kosmetiky bez konzervantů. To dokazují speciální testy laboratoře Eurofins Scientific AG ve Švýcarsku. 

ŽIVÝ KOLAGEN JAKO DOPLNĚK STRAVY

Z hypoalergenního, biologicky aktivního hydrátu kolagenu, o kterém si můžete přečíst výše, se zpracovává procesem lyofilizace – pomocí sublimačního zmrazení vodní páry při teplotě kolem -40 °C ve vakuu (při tlaku OK 1 Pa) sypký prášek. Takto získaná peptidová sušina je výborně rozpustná a hygroskopická. Lyofilizát z hydrátu živého kolagenu obsahuje méně než 2 % vody a více než 98 % čistých proteinů, hlavně biologicky aktivních mikropeptidů složených ze stavebních aminokyselin kolagenu.

Tento prášek tvoří v lyofiliované podobě základní a mimořádně účinnou látku kolagenových kapslích řady INVITA s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.

● INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 - nově téměř o 100 % více kolagenu pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, pružného těla, ohebných kloubů, zdravých vlasů a nehtů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit a regenerovat tělesný kolagen, nejdůležitější peptidy, volné aminokyseliny a hydroxylové aminokyseliny, zejména hydroxyprolin a hydroxylysin. Obohacený o koenzym Q10 a vitamin E. 

● INVITA ACTIVE - je aktivní podporou pro klouby, vazy a šlachy k udržení kondice. Lyofilizovaný hydrátu kolagenu typu II. je obohacený o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, kyselinu boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Biologicky aktivní látky v Invitě Active jsou přítomné v kloubních chrupavkách a i součástí kloubní synoviální tekutiny.


nezestarni - telefon +420 775 373 379 nezestarni - email info@nezestarni.cz

Naším posláním je Zdraví, Krása a Vitalita v každém věku.

CZK | EUR

založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

triple helix formula

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.