Pravidla soutěží s Wellness klubem Nezestárni.cz

Pravidla soutěží s Wellness klubem NEZESTÁRNI.CZ:

 
Účastí v těchto soutěžích vyjadřují soutěžící svůj bezvýhradní souhlas se zněním a podmínkami soutěží. Ty platí pro všechny soutěže pořádané na všech našich i spřátelených webových stránkách. O soutěžích informujeme i na našich facebookových stránkách. Zde platí, že společnost Facebook není vyhlašovatelem těchto soutěží a nijak s nimi nesouvisí.
 
1. Vyhlašovatelem soutěže o produkty s živým kolagenem nebo dárkové certifikáty a slevové kupony - (specifikováno u každé vyhlášené soutěže samostatně) - (dále jen „soutěž“), je Wellness klub Nezestárni.cz - společnost NEZESTÁRNI s.r.o., IČO 03679152 se sídlem Karla Tomana 823 Kladno 4, Eva Sojková a Marek Sojka, DiS.- jednatelé - (dále jen „vyhlašovatel“).
 
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu s oběma vyhlašovateli soutěže. Osoby mladší 18 let se mohou soutěží zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný zástupce.
 
3. Úkolem soutěžících je vždy správně zodpovědět e-mailovou soutěžní otázku, která bude vyhlášena na webových stránkách a zaslaná newsletterem do legální databáze klientů Nezestárni za podmínek v nich uvedených. V textu e-mailové odpovědi je třeba kromě správného zodpovězení soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt, není-li v soutěži uvedeno jinak.
 
4. Soutěžící berou na vědomí a zároveň souhlasí s tím, že pokud zodpoví správně otázku a budou ve stanoveném termínu do 14 ti dnů po ukončení soutěže vylosováni, bude jejich jméno a příjmení bez dalších údajů zveřejněno na webech a FB vyhlašovatele, rovněž o výsledcích soutěže bude do stejné databáze klientů odeslán info-email v podobě newsletteru podle zásad dodržování platné legislativy o zpracovávání a ochraně osobních údajů.
 
5. Každý soutěžící může do soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s jednou odpovědí na jednu soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže.
 
6. Výhra bude výhercům zaslána na adresu bydliště, kterou uvedli v soutěžním e-mailu, pokud se telefonicky nedohodne s výhercem jiný způsob předání výhry. Ty budou zdarma a bez poštovného zaslány pouze na adresu na území České republiky, pokud nebude v soutěži uvedeno jinak. Nepřevzaté a dopravcem zpět vrácené výhry se již znovu nezasílají a propadají bez náhrady.
 
7. Výhru není možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru po domluvě s výhercem, za jinou cenově odpovídající, pokud již nebude soutěžní výhra skladem. Výhry se zasílají kurýrní službou nebo Českou poštou nejpozději do 1 měsíce od vyhodnocení soutěže.
 
8. Výsledky vylosování soutěžících jsou konečné, bez možnosti odvolání. Na regulérní průběh vyhlášení a vylosování soutěže, včetně včasného odeslání výhry všem vylosovaným výhercům bude dohlížet majitel a jednatel společnosti Nezestárni s.r.o. Marek Sojka, DiS., u kterého lze na e-mailové adrese soutez(zavináč)nezestarni.cz uplatnit případné stížnosti do 24 hodin od vyhlášení výsledků soutěže na www.nezestarni.cz. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. Na výhru ze soutěže není právní nárok a nelze ji vymáhat právní cestou.
 
9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěží podle aktuálních podmínek změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, bez předchozího upozornění, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících na dokončení a vyhodnocení soutěže.
 
10. Soutěž i všechna výše uvedená pravidla soutěže, včetně práv a povinností z něj vyplývajících se řídí právním řádem České republiky. Tyto závazná Pravidla soutěžní jsou zveřejněna na internetových stránkách www.nezestarni.cz
 

nezestarni - telefon +420 775 373 379 nezestarni - email info@nezestarni.cz

Naším posláním je Zdraví, Krása a Vitalita v každém věku.

CZK | EUR

založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

triple helix formula

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.